Vår utbildning följer den kursplan som transportstyrelsen tagit fram

Vår utbildning är effektivt delad i två moment

Den teoretiska delen består av distansstudier och digital examination och den praktiska delen består av framförande av farkosten. Vattenskoterhyra, kurslitteratur, och alla moment i utbildningen inkluderar i priset. 


1. Teori

Vid bokning får du tillgång till digitalt kurslitteratur som ska läsas. Sedan går vi gemensamt igenom de väsentliga teoretiska kunskaperna digitalt. Länk till klassrummet finns i mailet vid bokningen. 

Detta ingår i teorimomentet
 • Vattenskoterns konstruktion
 • Sjövägsregler
 • Säkerhetsutrustning
 • Hastighetsbegränsningar
 • Grundläggande navigation
 • Riskbedömning
 • Manöveregenskaper
 • Körteknik
 • Kurslitteratur under kursens gång

2. Examination

Efter teorimomentet genomförs ett teoriprov i enlighet med lärandemålen för att säkerställa att du förstått de kunskapskrav som ställs för att få godkänt. Examinationen skriver du digitalt på länken som du får vid bokning när du känner dig redo .

3. Praktik

Efter examination genomförs det praktiska momentet med vattenskotern under en halvdag. I detta moment återkopplar vi till det som undervisats under det teoretiska momentet med fokus på säker hantering av farkosten.

Detta ingår i praktiska momentet
 • Praktiskt hantering
 • Manövering
 • Körteknik
 • Risk- och situationsmedvenhet vid framförande av vattenskotern

Förarbevis!

Efter att ha genomfört både teoretiska och praktiska utbildningsmomenten och du kunnat visa att du uppnår de fastställda utbildningsmålen kan du beställa ditt förarbevis hos transportstyrelsen.

Fram tills du får ditt förarbevis får du köra vattenskoter under längst en månad efter genomförd godkänd utbildning hos oss på Stångåutbildning, räknad från 1 maj 2022.

Skulle du mot förmodan inte lyckas på något delmoment erbjuder vi kostnadsfri hjälp och personlig coachning tills du har tillräckliga kunskaper - förarbevisgaranti.