Vår utbildning följer den kursplan som transportstyrelsen tagit fram

Vår utbildning är effektivt delad i två moment

Den teoretiska delen består av distansstudier och digital examination och den praktiska delen består av praktiskt framförande av farkosten. Vattenskoterhyra, säkerhetsutrustning, kurslitteratur, och alla moment i utbildningen inkluderas i priset. Läs nedan vad som ingår i vår utbildnings två delar.

1. Teori

Teorin är indelad i tre delmoment:

1. Självstudier inför lärarledd teoretisk genomgång 

Vid bokning får du direkt tillgång till digitalt kurslitteratur. Kursmaterialet består av bland annat av vår digitala bok, Vattenskoterboken, samt informativa videoklipp som ska bearbetas innan det lärarledda teoretiska tillfället.


2. Lärarledd teoretisk genomgång (schemalagt 3 timmar)

På det bokade tillfället ska du delta i en lärarledd genomgång på Zoom där vi diskuterar delmoment ur vattenskoterboken, praktiska erfarenheter och annat viktigt inför dina färder med vattenskotern.

3. Examination
Efter teorimomentet genomförs ett teoriprov i enlighet med lärandemålen för att säkerställa att du förstått de kunskapskrav som ställs för att få godkänt. Examinationen skriver du digitalt på länken som du får vid bokning när du känner dig redo på valfri enhet med internetuppkoppling när du vill.

Vi har inga poängkrav men kräver att det tydligt ska framgå att du kan framföra vattenskotern i enlighet med våra kursmål. Respektive kursmål måste kunna behärskas.
Detta ingår i teorimomentet
 • Vattenskoterns konstruktion
 • Sjövägsregler
 • Säkerhetsutrustning
 • Hastighetsbegränsningar
 • Grundläggande navigation
 • Riskbedömning
 • Manöveregenskaper
 • Körteknik
 • Kurslitteratur under kursens gång

2. Praktik

Efter examination genomförs det praktiska momentet med vattenskotern under en halvdag. Under detta moment återkopplar vi till det som undervisats under det teoretiska momentet med fokus på säker hantering av farkosten. 

Praktik genomförs antingen i Linköping eller Oskarshamn. Ange önskad uppkörningsort vid bokning. 

Detta ingår i praktiska momentet
 • Vattenskoter
 • Säkerhetsutrustning
 • Praktiskt hantering
 • Manövering
 • Körteknik
 • Risk- och situationsmedvenhet vid framförande av vattenskotern

Förarbevis!

Efter att ha genomfört både teoretiska och praktiska utbildningsmomenten och du kunnat visa att du uppnår de fastställda utbildningsmålen kan du beställa ditt förarbevis hos transportstyrelsen. Tillverkningskostnaden ingår inte i kurspriset.

Fram tills du får ditt förarbevis får du köra vattenskoter under längst en månad efter genomförd godkänd utbildning hos oss på Stångåutbildning AB.

Skulle du mot förmodan inte lyckas på något delmoment erbjuder vi kostnadsfri hjälp och personlig coachning tills du har tillräckliga kunskaper - förarbevisgaranti. Vi kontaktar dig per mail om så är fallet.