Vanligt ställda frågor

Nedanför finner ni vanligt ställda frågor och dess svar. 

Dessa frågor & svar utgör en del av våra bokningsvillkor.

Behövs körkort för vattenskoter (vattenskoterförarbevis)?
Ja! Sedan maj 2022 är det lagkrav att inneha förarbevis för vattenskoter, eller vattenskoterkörkort, vid framförandet av vattenskotern. Det finns väldigt få undantag som väldigt få kvalificerar sig för - därför behöver i stort sett alla som ska framföra vattenskotern inneha ett sådan förarbevis! Hos oss på Stångåutbildning kan du sedan 2021 utbilda dig och ta vattenskoterkörkortet! Läs mer om utbildningen här.

Hur är utbildningen upplagd?
Utbildningen är uppdelad i två delar: teori och praktik. Teoridelen består av självstudier, en lärarledd genomgång via Zoom, och en digital examination. Den praktiska delen innefattar en halvdag med praktiskt framförande av vattenskoter och återkoppling till teorimomentet​​.

Hur betalar jag för utbildningen?
Swisha 123-443 18 70 belopp samt ange för- och efternamn i meddelandefältet. Efter genomförd bokning mailas mer information om detta. Mottages inga pengar inom 1 dag, dock minst 12 timmar innan bokat tillfälle, blir du fakturerad 1000 kronor för utebliven betalning och den bokade tiden avbokas.

Vad ingår i utbildningen?
I utbildningen ingår allt som behövs för att få ett förarbevis. Vi tillhandahåller med kurslitteratur och vattenskoter vid det praktiska momentet. Kom ombytt då vi inte har tillgång till omklädningsrum. Lokala avvikelser kan förekomma. Vattenskotern som tillhandahålls av oss ansvarar befälhavaren helt och hållet för och skall ersätta alla skador förutom normalt slitage på den farkost denne framför och annan farkost som denne direkt eller indirekt skadar. Detta gäller även ideella skador på verksamheten.

Får jag ta med mig min egna vattenskoter?
Du får ta med dig din egna vattenskoter! Den ska vara sjöduglig och ska kunna framföras i fart över 35 knop samt vara CE-märkt. Om vattenskotern inte är utrustad med IBR eller med annan liknande funktion ska vi upplysas om detta.

Finns det några förkunskapskrav eller åldersgränser?
Inga förkunskaper krävs för att delta i kursen. Den lägsta åldersgränsen är 15 år, men dispens från åldersgränsen kan tillåtas i särskilda fall​

Vad innebär förarbevisgarantin?
Vi vill utbilda våra elever till kunniga vattenskoterförare och erbjuder därför förarbevisgaranti som innebär att du som elev ska klara samtliga delar av utbildningen. Är det något du inte klarar av gör du om det momentet tillsammans med en av våra instruktörer kostnadsfritt. Om du har missat att svara rätt på någon fråga går vi tillsammans igenom svaret vid det praktiska tillfället. 

Behöver jag ta med mig något till utbildningstillfällena?
Vi behöver kunna kontrollera identiteten på dig innan utbildningen påbörjas, och därför behöver du ta med dig identifieringskort av något slag. Detta gäller också vid digitala moment.  

Kommer det praktiska momentet skjutas upp om det regnar?
Så länge inget talar för en säkerhetsrisk kommer det praktiska momenten inte skjutas fram.

Vad händer om jag inte blir godkänd på provet?
Efter genomförd utbildning hos oss ska vi säkerställa att du har tillräckliga kunskaper för att kunna framföra vattenskoter. Därför erbjuder vi kostnadsfritt stöd tills du får godkänt på utbildningen.

Behöver jag följa ordningen på utbildningsmomenten eller kan jag exempelvis skriva examinationen innan det lärarledda momentet?
Ja du behöver följa ordningen! Alla moment på utbildningen ska följa den ordning vi har i enlighet vår kursplan. Skrivningen får inte skrivas innan dess att man är med i det lärarledda momentet, och eleven får ej påbörja praktisk övning förens denne har en godkänd skrivning.

Hur kan jag boka utbildningen?
På vår webbplats kan du som enklast boka utbildningen genom att klicka här. Annars kan du ringa in till oss på 073 658 98 05 och boka din tid under ordinarie öppettider.

Vart genomförs det olika momenten?
Det praktiska momentet sker i Linköping eller Oskarshamn, eller efter överenskommelse hos dig. Det teoretiska momentet sker digitalt. Exakt plats för vart vi kommer träffas anges i bokningsbekräftelsen.

Vart kan ni hålla de praktiska övningarna?
Vi utgår från Linköping & Oskarshamn, men utbildar även i Nyköping, Norrköping, Borgholm, Gotland, Kalmar, Karlskrona, Mönsterås, Nybro, Västervik samt i er övriga stad vid intresse. Vid bokning online utgår prissättningen från praktisk övning i Linköping eller Oskarshamn, önskas praktisk övning utanför dessa orter kontakta oss per mail eller via vår live chatt för bokning.

Hur långt tar utbildningen? 
Utbildningen är delad i tre moment, de teoretiska och det praktiska. Du förväntas läsa och gå igenom det kurslitteratur du får i minst 8 timmar. Sedan har du en lärarledd fördjupning av teorin i 3 timmar, och utbildningen avslutas med 4 timmars praktisk övning. Utbildningen är fördelad över två dagar.

Måste man vara med i alla delmoment?
Som elev på Stångåutbildning förutsätter vi att du aktivt deltar i samtliga obligatoriska moment enligt vår kursplan. Vi har nolltolerans mot eventuell ogiltig frånvaro eller fusk på examination eller liknande och förbehåller oss därför rätten av avbryta er utbildning utan återbetalning. Du behöver därför aktivt delta i alla våra obligatoriska moment. Vid distansteori gäller därför krav på kamera och mikrofon.

Vem utfärdar förarbeviset?
Efter genomförd godkänd utbildning får du, enligt gällande bestämmelser, ditt förarbevis genom transportstyrelsen. Detta behöver du själv beställa hem. Det gör du på transportstyrelsens hemsida. Myndigheten tar ut en administrationsavgift som inte inkluderas i utbildningskostnaden.

Får jag köra innan jag fått mitt förarbevis?
Efter genomförd godkänd utbildning får du ett kursintyg som intygar att du har klarat utbildningen. Med detta kursintyg får du framföra vattenskoter i högst 1 månad, tills du får ditt förarbevis. 

Hur långt har jag på mig att ansöka om mitt förarbevis?
Efter att du har genomfört din utbildning har du två år på dig att ansöka om förarbevis. Om ansökan till transportstyrelsen inte har kommit in inom två år måste du genomgå en ny utbildning.

Kan utbildningen avbokas?
Utbildningen kan avbokas enligt gällande distansköplag, observera att avdrag för delvis genomförd utbildning utgår. Avbokning eller ombokning kan ske muntligen eller skriftligen till oss på telefon 073 658 98 05 eller e-post: info@stangautbildning.se

Jag har genomfört min bokning kort inpå utbildningsstart, vad för avboknings- och ombokningsregler gäller?
Har du bokat mindre än vad tidsfristen för kostnadsfri ombokning tillåter faller det kostnadsfria ombokningsskyddet, och betalning enligt ovan behöver erläggas. 

Vid bokning accepteras våra bokningsvillkor
Frågor & Svar anses en del av våra bokningsvillkor.