Gruppbokning

Är ni en grupp som vill ta förarbeviset och befinner er utanför våra utbildningsorter? Kontakta oss för utbildning hos er!

Ta vattenskoterkörkort hos dig! Vi erbjuder två upplägg för grupper som vill utbilda sig utanför Linköping/Oskarshamn. Första alternativet är att vi kommer med all vårt material och utbildar både momenten på plats, det teoretiska momentet, samt det praktiska momentet under en heldag i era lokaliteter. Det andra alternativet är att vi genomför det teoretiska momentet och examinationen digitalt, men har den praktiska övningen hos er. Oavsett upplägg kan vi ta med oss vattenskotrar till hela gruppen om så önskas.
Vi utbildar även i truck på plats hos er!

Teoretiskt moment på distans eller hos er

Första steget mot vattenskoterförarbevis är det teoretiska momentet. Detta är indelat i 2 delar. Dels egenledd teori som består av vår kursmaterial, dels ett lärarlett teoretiskt moment. Är ni flera som vill utbilda er utanför Linköping kan vi erbjuda detta moment fysiskt. Då behöver ni erbjuda våra instruktörer med lokal där det teoretiska momentet genomförs. 
Tidsåtgång 3 timmarTeoretisk examination på distans eller hos er

Andra steget är examination. Denna sker antingen digitalt eller fysiskt. Provet består av 35 frågor, där man har 180 minuter på sig att besvara frågorna. 
Tidsåtgång 2 timmar 


Praktisk körning hos er

Sista steget mot vattenskoterkörkortet är praktisk körning. Fokus är att framföra farkosten med säkerhet och med gott sjömanskap.
Tidsåtgång 4 timmar

Vi bedriver utbildning för vattenskoterförarbevis i Linköping och Oskarshamn. Vid gruppbokningar åker vi överallt i Sverige.

Vid bokning maila info@stangautbildning.se eller ring 073 658 98 05.