Gruppbokning

Är ni en grupp som vill ta förarbeviset och befinner er utanför våra utbildningsorter? Kontakta oss för utbildning hos er!

Ta vattenskoterkörkort hos dig! Vi erbjuder två upplägg för grupper som vill utbilda sig utanför Linköping. Dels kan vi komma med all vårt material och utbilda det teoretiska momentet, examinera och utföra det praktiska momentet under en heldag i era lokaliteter. Vårt andra upplägg är att vi utbildar det teoretiska momentet och examinationen digitalt, men har den praktiska övningen hos er.
Vi utbildar även i truck på plats hos er!

Teoretiskt moment på distans eller hos er

Första steget mot vattenskoterförarbevis är det teoretiska momentet. Detta är indelat i 2 delar. Dels egenledd teori som består av vår kursmaterial, dels ett lärarlett teoretiskt moment. Är ni flera som vill utbilda er utanför Linköping kan vi erbjuda detta moment fysiskt. Då behöver ni förmå våra instruktörer med lokal. 
Tidsåtgång 3 timmarTeoretisk examination på distans eller på plats

Andra steget är examination. Denna sker antingen digitalt eller fysiskt. Provet består av 35 frågor, där man har 90 minuter på sig att besvara frågorna. 
Tidsåtgång 1,5 timmar 


Praktisk körning

Sista steget mot vattenskoterkörkortet är praktisk körning. Fokus är att framföra farkosten med säkerhet och med gott sjömanskap.
Tidsåtgång 4 timmar

Vi bedriver utbildning för vattenskoterförarbevis i Östergötland, Småland, Södermanland, Malmö och Närke med omnejd.

Vid bokning maila info@stangautbildning.se eller ring 073 658 98 05.