Truckkort A+B enligt läroplan TLP10 med fokus på säkert framförande

På Stångåutbildning utbildas du i tre steg av våra certifierade truckinstruktörer. Del 1 går ut på att du som elev ska läsa och bearbeta teoretiska kunskaper, följt av del 2 som är lärarledd och sker digitalt. Avslutningsvis är det ett praktiskt moment med våra truckar.

Del 1 - Egenledd teori

Vid bokning av truckkort mailas du inlogg till vår kurslitteratur som bygger på Läroplan TLP10. Du förväntas bearbeta detta.

Del 2 - Lärarledd teori

Efter att du har läst teorin går våra certifierade instruktörer genom väsentliga delar av teorin tillsammans med dig och andra elever. Vi diskuterar och fördjupar våra kunskaper.

Del 3 - Praktisk övning

Vi ses under en halvdag i Norrköping där vi går igenom hur de olika truckarna funkar och vad det är viktigt att tänka på vid framförandet.

Efter visade kunskaper och säker hantering av truckarna erhåller du truckkort