Grundutbildning Vuxen Hjärt- och lungräddning

Vår utbildning följer gällande kursplan och består i huvudsak av praktisk träning. Tidsåtgången varierar mellan 60-90 minuter beroende på kursform och antal deltagare. Inga förkunskaper krävs.

Utbildningen sker på plats hos ert företag, arbetsplats eller er skola!

Efter denna utbildningen ska du kunna: HLR, använda en hjärtstartare, åtgärder vid luftvägsstopp, ha kännedom om handlingsplanen vid drunkning            


Mini anne Bilden visar en del av den utrustning vi använder oss, och som våra elever ska bekanta sig med.

Lärandemålen

Efter genomförd utbildning ska du kunna:
– identifiera hjärtstopp
– larma 112, samt kännedom om larmoperatörens stödjande roll
– utföra HLR med god kvalitet
– starta hjärtstartaren och följa instruktioner
– lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
– identifiera luftvägsstopp
– utföra ryggslag och buktryck
– Utföra 5 inblåsningar innan HLR vid drunkning
– förstå vikten av regelbunden träning  

Kurslitteratur

På Stångåutbildning använder vi oss av det material som ges ut av Svenska rådet för hjärt- och lungräddning. Kursmaterialet består av deras dockor, informationsvideos samt deras kunskapssfrågor.

Skicka en förfrågan