Ta förarbeviset i Linköping, Östergötland.

Vår utbildning i Linköping är uppdelad i två moment, ett teoretiskt och ett praktiskt. Det teoretiska sker dels genom självstudier på digitalt material som mailas efter bokning, dels genom lärarledd genomgång som sker via zoom. Läs mer om det teoretiska momentet här.

Moment två i utbildningen består av praktisk körning i och utgår från Linköping. Önskar ni ha praktisk övning utanför Linköping men inom Östergötland kontakta gärna oss via 073 658 98 05 eller via info@stangautbildning.se

All information och kursmaterial mailas efter genomförd bokning.

Boka vattenskoterutbildning i Linköping